اطلاعات جدید از شورش فروردین ماه زندان شیبان؛ «پنج زندانی کشته‌شده‌اند»

۲۱ مرداد ۱۳۹۹- بر اساس دادنامه صادره از شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان باوی (یکی از شهرستانهای اهواز) تأیید شده که در جریان شورش در  زندان شیبان پنج زندانی کشته شده‌اند. این دادنامه زندانیان معترض را به «تسبیب در قتل پنج زندانی» متهم کرده است.  

به گزارش اطلس زندان‌های ایران، به دنبال شیوع بیماری کرونا در بسیاری از زندان‌های کشور اعتراضاتی روی داد. از جمله در زندان شیبان و سپیدار اهواز زندانیان به دلیل ترس از بیماری کرونا و خودداری مسئولان از اعطاء مرخصی به آنها در تاریخهای ۱۱ و  ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ دست به اعتراض و شورش زدند. این شورش‌ها توسط نیروهای انتظامی و امنیتی سرکوب شد. در همان زمان اعلام شد که در جریان سرکوب شورش در زندان سپیدار سه زندانی کشته شده‌اند. اینک مشخص شده که علاوه بر آن سه زندانی، پنج زندانی دیگر نیز در زندان شیبان کشته شده‌اند.

برای مشاهده نمایه زندان شیبان روی تصویر کلیک کنید.

اتهام «تسبیب در قتل پنج زندانى» 

پرونده‌های متعددی برای ده‌ها نفر از زندانیان در این مورد گشوده شده و در حال رسیدگی است. در یکی از این پرونده‌ها ۳۰ زندانی در شعبه اول دادسرای عمومی و  انقلاب شهرستان باوی (در شمال اهواز) به اتهامات سنگینی متهم شده‌اند. اتهامات این زندانیان در دادنامه به این قرار است:

« ١- اخلال در نظم و آسایش عمومى از طریق جنجال و هیاهو، تسبیب در قتل چهار نفر مرد مسلمان، شروع به افساد فی‌الارض، تبانی و اجتماع به قصد امنیت جامعه و مقابله با حکومت
٢-مشارکت در جرائم زیر:
الف) تخریب و احراق عمدى اموال عمومى
ب)اخلال در نظم عمومى
ج) تسبیب در قتل پنج زندانى»

اسامی این زندانیان به این شرح است:

١- سید مختار آلبوشوکه فرزند سید محمد
٢- سید یابر آلبوشوکه فرزند سید محمد
٣- امین حمیدان زاده فرزند حاچم
۴- وحید آل محمودى
۵- عزیز شریفى فرزند عادل
۶- قاسم کعبى
٧- على مشعلى
٨- ناصر زبیدى
٩- ایمان سوارى
١٠- حکیم بالدى
١١- على زهیرى
١٢- على جنادله فرزند عباس
١٣- مهدى خانى پور(حلفى)
١۴- ماجد عبیات
١۵- حبیب شریفى
١۶- جاسم حیدرى فرزند کاظم
١٧- على رنگرزن
١٨- على سازدار
١٩- جمیل کریمیان
٢٠- فرید رومى
٢١- مرتضى امیرى
٢٢- وهاب بنى مالک
٢٣- عباس خورشیدى
٢۴- سید حسین حسینى
٢۵- على جرفى
٢۶- على مظلومى
٢٧- کریم عچرش
٢٨-على حمادى
٢٩- احمد عبیداوى
٣٠- حسین نواصرى

ده زندانی آخر این لیست نسبت به صدور قرار وثیقه و بازداشت برای خود اعتراض کرده اند. اما این اعتراض در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفرى دو شهرستان باوى به ریاست قاضی منصور معتمدی زاده زد شده است.