خانواده زندانیان سیاسی: برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا، زندانیان را آزاد کنید یا به مرخصی بفرستید

۵ اسفندماه ۹۸- جمعی از «خانواده زندانیان سیاسی بیانیه ۱۴ نفر» با توجه به انتشار سریع ویروس کرونا از مسئولین کشور خواسته‌اند که هرچه سریعتر زندانیان سیاسی و عادی را آزاد و یا به مرخصی بفرستند.

به گزارش اطلس زندانهای ایران، خانواده‌ این زندانیان ضمن ابراز نگرانی از انتشار ویروس کرونا در زندانهای کشور حاکمیت را مسئول حفظ جان زندانیان دانسته و خواستار قرنطینه کلیه زندانهای کشور شده اند. ویروس کرونا که از دیماه امسال در کشور چین سربرآورده و تعداد زیادی از مردم را کشته‌است، اخیراً وارد ایران شده و تاکنون ۶۱ نفر را مبتلا کرده و جان ۱۲ نفر را گرفته‌است. انتشار این ویروس در زندانهای کشور که افراد زیادی در محیطی محدود با یکدیگر زندگی می‌کنند، بسیار خطرناک خواهد بود. همین امر نگرانی خانواده زندانیان را برانگیخته است.

متن کامل بیانیه خانواده زندانیان سیاسی بیانیه ۱۴ نفر  به این شرح است:
درخواست فوری خانواده های زندانیان سیاسی بیانیه ۱۴ نفر برای نجات جان زندانیان از «خطر ویروس کرونا»

نظر به اینکه اخبار بسیار نگران کننده ای در باره ی انتشار ویروس کرونا در زندانهای کشور شنیده میشود، اینجانبان «خانواده های زندانیان سیاسی بیانیه ۱۴ نفر» اسیر در زندانهای مشهد و تهران و کاشان؛ از حاکمیت میخواهیم «برای پیشگیری از یک فاجعه بزرگ انسانی» و نجات جان زندانیان از ویروس کرونا، هرچه سریعتر نسبت به آزادی یا مرخصی زندانیان سیاسی و عادی (بویژه زنان زندانی) اقدام عاجل نموده، و کلیه زندانهای کشور را فورا قرنطینه نمایند، تا از انتشار این بیماری خطرناک در میان زندانیان جلوگیری نمایند، در غیر اینصورت مسئول عواقب آن خواهند بود.

جمعى از خانواده هاى زندانیان سیاسى بیانیه ١۴ نفر
دوشنبه ١٣٩٨/١٢/۵