مرخصی محمدرضا رمضان‌زاده، عضو انجمن صنفی فرهنگیان، از زندان بجنورد

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ –  محمدرضا رمضان زاده، معلم و عضو هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از زندان بجنورد به مدت یک هفته به مرخصی اعزام شد. 

آقای رمضان زاده پیشتر در روز دوشنبه ۲۹ دیماه ۱۳۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود که به دلیل شرکت در تحصن سراسری معلمان در سال های ۹۷ و ۹۸ علیه او صادر شده راهی زندان بجنورد شد.

آقای رمضان زاده و تعدادی دیگر از همکاران او در پرونده‌ای دیگر نیز محکوم شده‌اند. بر اساس این حکم آقای رمضان زاده از سوی دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. علاوه بر او حسین رمضان پور به چهار سال حبس تعزیری و آقایان سعید حق‌پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمیدرضا رجایی هر یک به دو سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

برای مشاهده نمایه آقای رمضان زاده روی تصویر کلیک کنید.

دادگاه بدوی

پیشتر در مرحله بدوی محمدرضا رمضان‌زاده، سعید حق‌پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری بجنورد مجموعاً به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند. اتهام اصلی این فعالان صنفی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده است. بر اساس این حکم:

 ۱- محمدرضا رمضان زاده به ۱۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیت از فعالیتهای حزبی محکوم شد. ۱۳ سال از مدت این حبس از سوی دادگاه انقلاب بجنورد و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و  ۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۳ میلیون جریمه نقدی دیگر، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بجنورد به ریاست قاضی جوان به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و خیانت در امانت» صادر شده است.حکم دادگاه کیفری قطعی است اما حکم دادگاه انقلاب باید در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود.

۲- حسین رمضان‌پور به ۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق و محرومیت از فعالیتهای حزبی محکوم شده‌است. ۸ سال حبس تعزیری  از مجموع این حکم از سوی دادگاه انقلاب بجنورد و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و  ۱۴۸ ضربه شلاق توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بجنورد به ریاست قاضی جوان به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مسئولین نظام » صادر شده است. حکم دادگاه کیفری قطعی است اما حکم دادگاه انقلاب باید در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود.

۳- حمیدرضا رجایی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۴ سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیتهای حزبی در داگاه انقلاب بجنورد محکوم شده‌است.

 ۴- علی فروتن در دادگاه انقلاب بجنورد به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌است.

۵- مصطفی رباطی در دادگاه انقلاب بجنورد به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌است.

۶-  سعید حق‌پرست در دادگاه انقلاب بجنورد به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌‌است.

۷- حسن جوهری در دادگاه انقلاب بجنورد به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌است.

پیشینه پرونده

در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ معلمان در بسیاری از مدارس کشور تحصن کردند. خواسته اصلی آنها رسیدگی به مشکلات معیشتی و آزادی معلمان زندانی بود. در جریان این تحصن تعدادی از معلمان بازداشت شدند. محکوم شدگان این پرونده همگی ۲۱ آبانماه و یک روز قبل از آغاز این تحصن بازداشت شدند.  محمدرضا رمضان زاده، مسئول هیات مدیره، سعید حق پرست، علی فروتن، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور از اعضای هیات مدیره و مصطفی رباطی و حسن جوهری از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی هستند و همگی به دلیل مشارکت در این تحصن تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند.

محکومیت در هیأت رسیدگی به تخلفان اداری آموزش و پرورش

علاوه بر احکام قضائی صادر شده، پرونده دیگری در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش برای این افراد گشوده شده‌است که بر طبق آن محمدرضا رمضان زاده، به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل یک گروه محکوم شد. در نتیجه این حکم حقوق و مزایای بازنشستگی او به طبقه شغلی پایین‌تر کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که آقای رمضان زاده بیست و ششمین سال از دوران خدمت خود را سپری کرده است.

 سعید حق پرست نیز به صورت کتبی مورد توبیخ قرار گرفته و حسین رمضان پور به یک سال تبعید به شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی محکوم شده‌است.

سرکوب معلمان

فعالیتهای صنفی معلمان ایران در سالهای اخیر یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین حرکتهای صنفی بوده است و به همین نسبت نهادهای امنیتی نیز به سرکوب معلمان پرداخته‌اند. کانون صنفی معلمان ۵ خردادماه امسال با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان سرکوب معلمان شد.