سهیل عربی «به زندان رجائی شهر منتقل شده است»

۳۱ شهریور ۱۳۹۹- سهیل عربی، زندانی سیاسی، از زندان فشافویه به زندان رجائی شهر منتقل شده است.

به گزارش اطلس زندانهای ایران آقای عربی پس از مصاحبه با تلویزیون بی بی سی فارسی از زندان فشافویه خارج شده بود و خانواده و دوستانش از محل نگهداری‌اش بی‌خبر بودند. یک منبع آگاه به پژوهشگر اطلس زندانهای ایران گفت: «مسئول دادسرای گفته که آقای عربی به زندان رجایی شهر منتقل شده است»

آقای عربی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی، از وضعیت رفاهی نامناسب زندان فشافویه و «توزیع مواد مخدر توسط مأموران حفاظت اطلاعات» انتقاد کرده بود. آقای عربی در این مصاحبه همچنین از نگهداری زندانیان اعتراضات آبانماه در کنار زندانیان خطرناک سخن گفته بود. این زندانی سیاسی در این مصاحبه گفته بود که در زندان فشافویه بین زندانیان عادی و سیاسی با زندانیان مالی و متهمان به اختلاس و فساد تبعیض وجود دارد و زندانیان متهم به اختلاس از امکاناتی بسیار بیشتر از دیگر زندانیان برخوردار هستند. این زندانی سیاسی همچنین از رفتار قاضی صلواتی و مقیسه نیز انتقاد کرده و آنها را «شکنجه‌گر» و «جنایتکار» خوانده بود که اجازه دفاع به متهمان نمی‌دهند.

برای مشاهده نمایه آقای عربی روی تصویر کلیک کنید

بازداشت و محاکمه

سهیل عربی در سال ۱۳۹۲ از سوی مامورین سپاه بازداشت و در دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شد. این حکم در ابتدا در شبعه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شد، اما در مراحل بعد شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد. سهیل عربی در نهایت در چند پرونده مختلف به ۱۳ سال و ۶ ماه حبس و تحقیقات مذهبی محکوم شد.