اعتراضات آبان – شاهین برزگر، فعال اتنیکی ترک، در دادگاه تجدیدنظر به جزای نقدی محکوم شد

۷ شهریور ۹۹- شاهین برزگر فعال اتنیکی ترک، توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست علی الهیاری به ۳ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش اطلس زندانهای ایران این فعال مدنی تورک در دادگاه بدوی به اتهام؛ «اخلال در نظم و آسایش عمومی» در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی پیری و با اتهامات؛ «عضویت در گروه غیر قانونی گاماج (طیف مستقل آذربایجان)» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حمل‌بر برگزار شده بود که از دو اتهام اول تبرئه و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به اشد مجازات یعنی یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی به سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از سه ماه حبس کاهش یافته است.

برای مشاهده نمایه آقای برزگر روی تصویر کلیک کنید

در رأی دادگاه تجدیدنظر آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسین یوسفی به وکالت از آقای شاهین برزگر… که به موجب آن نامبرده به اتهام تبلیغی علیه نظام به تحمل یک‌سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، اعضای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه رای صادره بر اساس موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی ایشان مشمول هیج‌یک از بندها مندرج از ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده، النهایه دادگاه، تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حبس نامبرده را به تحمل ۳ ماه تقلیل و یا تحویز تبصره ماده ۳۷ همان قانون و با رعایت مواد ۶۴ و ۶۷ و بند پ ماده ۸۳ و بند پ ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی جایگزین سه‌ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و اعلام می‌دارد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره را به کیفیت فوق تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

شاهین برزگر به همراه دیگر فعالان اتنیکی ترک دستگیر شده در جریانات اعتراضات مرتبط با گران شدن یکباره قیمت بنزین موسوم به حوادث آبان۹۸ به مدت ۷۷ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز بازداشت بود.

این زندانیان ۷۵ روز پس از بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زدند و در دومین روز اعتصاب غذا آقای برزگر تشنج کرده و پس از آن آنها از بازداشگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.

شاهین برزگر در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.