۷ معلم به دلیل اعتراض صنفی به ۴۱ سال و ۸ ماه زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند

۹ بهمن ۹۸ ـ هفت معلم عضو انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی به دلیل اعتراضات صنفی، مجموعاً به ۴۱ سال و ۸ ماه حبس، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. 

به گزارش اطلس زندانهای ایران محمدرضا رمضان‌زاده، سعید حق‌پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری بجنورد مجموعاً به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام عمده این فعالان صنفی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» است.
 

براساس این حکم :

۱- محمدرضا رمضان زاده به ۱۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیت از فعالیتهای حزبی محکوم شد. ۱۳ سال از مدت این حبس از سوی دادگاه انقلاب بجنورد و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و  ۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۳ میلیون جریمه نقدی دیگر، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بجنورد به ریاست قاضی جوان به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و خیانت در امانت» صادر شده است.حکم دادگاه کیفری قطعی است اما حکم دادگاه انقلاب باید در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود.

۲- حسین رمضان‌پور به ۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق و محرومیت از فعالیتهای حزبی محکوم شده‌است. ۸ سال حبس تعزیری  از مجموع این حکم از سوی دادگاه انقلاب بجنورد و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و  ۱۴۸ ضربه شلاق توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بجنورد به ریاست قاضی جوان به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مسئولین نظام » صادر شده است. حکم دادگاه کیفری قطعی است اما حکم دادگاه انقلاب باید در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود.

۳- حمیدرضا رجایی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۴ سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیتهای حزبی در داگاه انقلاب بجنورد محکوم شده‌است.

 ۴- علی فروتن در دادگاه انقلاب بجنورد به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌است.

۵- مصطفی رباطی در دادگاه انقلاب بجنورد به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌است.

۶-  سعید حق‌پرست در دادگاه انقلاب بجنورد به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌‌است.

۷- حسن جوهری در دادگاه انقلاب بجنورد به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌است.

پیشینه پرونده

در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ معلمان در بسیاری از مدارس کشور تحصن کردند. خواسته اصلی آنها رسیدگی به مشکلات معیشتی و آزادی معلمان زندانی بود. در جریان این تحصن تعدادی از معلمان بازداشت شدند. محکوم شدگان این پرونده همگی ۲۱ آبانماه و یک روز قبل از آغاز این تحصن بازداشت شدند.  محمدرضا رمضان زاده، مسئول هیات مدیره، سعید حق پرست، علی فروتن، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور از اعضای هیات مدیره و مصطفی رباطی و حسن جوهری از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی هستند و همگی به دلیل مشارکت در این تحصن تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند.

محکومیت در هیأت رسیدگی به تخلفان اداری آموزش و پرورش

علاوه بر احکام قضائی صادر شده، پرونده دیگری در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش برای این افراد گشوده شده‌است که بر طبق آن محمدرضا رمضان زاده، به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل یک گروه محکوم شد. در نتیجه این حکم حقوق و مزایای بازنشستگی او به طبقه شغلی پایین‌تر کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که آقای رمضان زاده بیست و ششمین سال از دوران خدمت خود را سپری کرده است.

 سعید حق پرست نیز به صورت کتبی مورد توبیخ قرار گرفته و حسین رمضان پور به یک سال تبعید به شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی محکوم شده‌است.

سرکوب معلمان

فعالیتهای صنفی معلمان ایران در سالهای اخیر یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین حرکتهای صنفی بوده است و به همین نسبت نهادهای امنیتی نیز به سرکوب معلمان پرداخته‌اند. کانون صنفی معلمان ۵ خردادماه امسال با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان سرکوب معلمان شد. هم‌اکنون محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و حمیدرضا رحمتی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران به دلیل فعالیتهای صنفی خود زندانی هستند.