انتقال شیراحمد شیرانی به یک مکان نامعلوم

۳۰ آذر ۹۷ – دو روز پیش در اواسط ظهر چهارشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۷ شیراحمد شیرانی به یک مکان نامعلوم منتقل شده است.

به گزارش اطلس زندان‌های ایران زندانی سیاسی شیراحمد شیرانی نارویی، چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷ از بند ۷ زندان اردبیل به یک مکان نامعلوم منتقل شده است. در هفته گذشته نیز محمدصابر ملک‌رئیسی از همین بند به یک مکان نامعلوم منتقل شده بود.

یک منبع آگاه در این باره به اطلس گفت: «پریروز دنبال شیراحمد آمدند. به همان ترتیبی که محمدصابر را برده بودند، او را نیز با خود بردند. وضعیت بدی بر زندان اردبیل حاکم شده است. زندانی‌های سیاسی را یکی یکی می‌برند و بقیه را نیز تحت فشار گذاشته‌اند. تلفن‌ها را قطع و وصل می‌کنند. ارتباط محمدصابر و شیراحمد را به طور کامل با بقیه زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان قطع کرده‌اند.»

این منبع در رابطه با محل احتمالی نگهداری این دو زندانی بلوچ می‌گوید: «نمی‌دانیم کجا هستند. به نظر می‌رسد آن‌ها را در زندان اردبیل نگه نداشته‌اند. نگرانیم که مبادا به بازداشتگاه اطلاعات منتقل‌شان کرده باشند. این دو نفر قبلا در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان برای دو سال تحت شکنجه‌های بسیار بسیار شدید قرار داشته‌اند. نگرانیم. خیلی نگرانیم.»

شیراحمد شیرانی در سال ۱۳۸۹ در تهران بازداشت شد. او پس از چند ماه از اوین به بازداشتگاه اطلاعات زاهدان منتقل شد. مجموع حبس او در بازداشتگاه‌های اطلاعات حدود دو سال بود. او در این مدت در انفرادی محبوس بود، به شدت شکنجه می‌شد و به خانواده یا وکیل دسترسی نداشت. شیراحمد شیرانی سپس به زندان زاهدان و از آن‌جا به زندان‌های گرمی و مشگین‌شهر منتقل شد. در نهایت او را به زندان اردبیل فرستادند و اکنون بیش از دو سال است که در این زندان محبوس است.