شهاب صیاحی، از فعالان اتنیکی عرب بازداشت شد

۸ بهمن ۹۸ – شهاب صیاحی، از فعالان اتنیکی عرب ساکن حمیدیه، توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.

به گزارش اطلس زندانهای ایران، شهاب صیاحى، ۲۵ ساله و  از اهالى شهر حمیدیه است. او  دیروز ۷ بهمن ماه توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. کریم دحیمی از فعالین حقوق بشر که موارد نقض حقوق بشر در خوزستان را پیگیری می‌کند، دلیل بازداشت او را « فعالیت فرهنگى و گفتن شعر حماسى و ملى» در مراسم مختلف و تجمعات دانست. او پیشتر نیز در جریان سیل خوزستان بازداشت شده‌بود.

برای مشاهده نمایه شهاب صیاحی روی تصویر کلیک کنید

 

 

بازداشت فروردین ۹۸

۲۸ فروردین ۹۸ و در جریان امدادرسانی به سیل‌زدگان خوزستان، او و تعداد دیگری از امدادرسانان سیل بازداشت شدند. او از اعضاء موسسه میثاق فجر انتصار اهواز بوده‌است. موسسه میثاق فجر انتصار اهواز سازمانی مردم‌نهاد است که در زمینه احقاق حقوق مردم خوزستان تلاش می‌کند. هدف این مؤسسه در وبسایت آن چنین ذکر شده‌است: «هدف موسسه این است که شهروندان را درباره حقوقشان آشنا سازد و با ایجاد امید در دل هم وطنان آن ها را امیدوارانه به احقاق حقوق خود آگاه سازد ، تا به حقوق آن ها که در قوانین آسمانی و وضعی از آنها تعبیر شده است برسند.»