آزادی یک فعال حقوق اتنیکی از زندان شیبان

احمد ثعلبی حسانی به قید وثیقه از زندان شیبان آزاد شد.

به گزارش اطلس زندان‌های ایران احمد ثعلبی حسانی که در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ به دست نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود، امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۶ با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. یک منبع مطلع به اطلس زندان‌های ایران گفته است که برای آقای ثعلبی حسانی به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» پرونده‌ای در شعبه ۱۲ دادسرای اهواز گشوده شده است. بر پایه اظهارات این منبع، او دوران بازداشت موقت خود را در بازداشتگاه اطلاعات اهواز و از آن پس در زندان شیبان گذرانده و در بازداشتگاه اطلاعات به وکیل دسترسی نداشته است.

احمد ثعلبی حسانی که صاحب یک مغازه عطرفروشی در اهواز است، بیش‌تر برای فعالیت‌های خود در حوزه فرهنگ عربی شناخته می‌شود. او از مخالفین انتقال آب کارون به مناطق مرکزی ایران است.