فعالیت امن؛ راهنمای کاهش خطر و هزینه بازداشت

«فعالیت امن» مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی برای کاهش خطر بازداشت، اداره روند بازجویی و تسکین پیامدهای زندان است. در این جزوه فهرستی از کاربردی‌ترین توصیه‌های بیش از ۳۰ فعال ایرانی برای مراحل مختلف پیش و پس از بازداشت و در طی آن ارائه شده است.

 

در خصوص چگونگی کاهش احتمال دستگیری و هزینه‌های بازداشت، متأسفانه منابع و اطلاعات مدون چندانی وجود ندارد. این دفترچه با کمک و همکاری حدود ۳۰ فعال ایرانی و با مدنظر قرار دادن تفاوت‌های بنیادی در نوع تجربه افراد مختلف تهیه شده است. اتحاد برای ایران به عنوان سازمانی حقوق بشری که تمرکز عمده فعالیتهایش بر گردآوری و انتشار آخرین آمار و اطلاعات در مورد زندانیان سیاسی است، سعی کرده در این دفترچه راهکارهای مختلفی را در این خصوص مطرح کند. از یک سو فعالین ایرانی شرایط و امکانات متنوعی دارند و از سوی دیگر، در سطح فردی نقاط ضعف و قوت افراد متفاوت است. همچنین موقعیت‌ها و پیشامدهای مختلف در بسیاری از موارد منحصر به فرد است. از این رو بدیهی است راهکارهایی که در یک مورد برای فرد یا افرادی کارساز بوده، ممکن است در شرایطی دیگر برای فرد یا افراد دیگری نتیجه‌بخش نباشد. در نهایت این شما هستید که با آگاهی نسبت به شرایط و امکانات خود، در مورد بهترین راهکارهای موجود تصمیم می‌گیرید. هدف اتحاد برای ایران مقابله با سرکوب فعالیت‌های قانونی و غیرخشونت‌آمیز و آگاه‌سازی فعالین در مورد شرایط و راهکارهای موجود است؛ تا شما بدانید:

۱) چگونه احتمال دستگیری و محکومیت خود را کاهش دهید،
۲) در صورت دستگیری انتظار چه اتفاقاتی را داشته باشید و
۳) چگونه با کمترین آسیب، دوران بازداشت خود را سپری کنید.

نسخه پی‌دی‌اف «فعالیت امن» را از این‌جا دانلود کنید.

برای مطالعه بیش‌تر در رابطه با این دفترچه به این‌جا بروید.