انتقال مجدد محمدصابر ملک‌رئیسی به دادگاه

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ – جلسات دادگاه محمدصابر ملک‌رئیسی برای تازه‌ترین اتهام او، «تبلیغ علیه نظام»، تشکیل می‌شود. مسئولین زندان اردبیل حدود سه ماه است که او به طور تنبیهی در بند قرنطینه نگه داشته‌اند.

به گزارش اطلس زندان‌های ایران، جلسات دادگاه زندانی سیاسی بلوچ محمدصابر ملک‌رئیسی برای رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» تشکیل می‌شوند. یک منبع مطلع به اطلس گفت: «او را در طی این هفته نیز به دادگاه اردبیل منتقل کرده‌اند. محمدصابر را برای تلاش‌هایی که در جهت حفظ حقوق زندانیان می‌کند تحت فشار قرار داده‌اند. می‌گویند که شرایط نظام ایجاب می‌کند که سکوت کنیم. می‌پرسیم: چرا شرایط نظام ایجاب نمی‌کند که به زندانیان ظلم نشود؟ چرا زمانی که صدای اعتراض بلند می‌شود، پاسخش را با قطع تلفن و ملاقات و قرنطینه و بازجویی می‌دهید؟ بهتر نیست حقوق زندانیان را رعایت کنید تا کسی اعتراض نکند؟ سکوت می‌خواهید؟ ظلم نکنید!»

می‌گویند شرایط نظام ایجاب می‌کند که سکوت کنیم. چرا شرایط نظام ایجاب نمی‌کند که به زندانیان ظلم نشود؟ سکوت می‌خواهید؟ ظلم نکنید!

محمدصابر ملک‌رئیسی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ به بهانه انتقال برای درمان، به بازداشتگاه اطلاعات اردبیل منتقل شده بود. او پس از دو هفته به زندان اردبیل بازگردانده شد، اما مسئولین زندان او را به طور تنبیهی به بند قرنطینه منتقل کردند. محمدصابر ملک‌رئیسی حدود سه ماه است که در بند قرنطینه نگهداری می‌شود، از هر گونه تماسی با خانواده‌اش محروم شده و بدون دسترسی به وکیل در جلسات دادگاه حاضر می‌شود.

شیراحمد شیرانی، دیگر زندانی سیاسی بلوچ زندان اردبیل نیز به همین ترتیب به بازداشتگاه اطلاعات و سپس قرنطینه زندان اردبیل منتقل شده بود. پرونده مشابهی نیز برای او در دادگاه به جریان افتاده است. او در هفته جاری به بند سیاسی بازگردانده شد.

زندان اردبیل برای بدرفتاری سیستماتیک با زندانیان اهل سنت شناخته شده است. برای مشاهده نمایه کلیک کنید