اسماعیل گرگیج، زندانی سیاسی بلوچ اعتصاب غذا کرد

۳ بهمن ۹۸- اسماعیل گرگیج، زندانی سیاسی بلوچ متهم به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، در بند ۸ زندان اوین اعتصاب غذا کرده است.

به گزارش اطلس زندانهای ایران، این زندانی اعتصاب غذای خود را از سه روز پیش آغاز کرده و خواستار انتقال به زندان زاهدان، محل زندگی خود است. او مدتها است که با خانواده خود ملاقات نداشته و کودک ۵ ساله خود را ندیده است. اسماعیل گرگیج سال ۱۳۹۶ در زاهدان بازداشت شد و در همان سال به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. و از آن زمان تاکنون در زندان اوین زندانی است.

برای مشاهده نمایه زندان اوین روی تصویر کلیک کنید

شرح پرونده

اسماعیل گرگیج سال ۱۳۹۶ در زاهدان بازداشت شد. او مدتی بعد از بازداشتگاه اطلاعات زاهدان به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت. به گزارش یک منبع آگاه وی در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان، تحت شکنجه فیزیکی قرار گرفته است. آذرماه ۱۳۹۷ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، او را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم کرد. بر اساس تحقیقات اطلس زندانهای‌ایران، تبلیغات مذهبی، یکی از مصادیق اتهامی اوست. دادگاه تجدیدنظر در اسفندماه ۹۷ حکم زندان او را به ۴ سال و ۹ ماه کاهش داد.

نقض قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس قانون زندانی باید در زندان محل سکونت خود منتقل شود. تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری چنین است:

«درصورتی‌که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

مراد از مفسده مذکور در تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت است از آنچه که سبب ایجاد ناهنجاری یا تشدید آن شود به نحوی که عرف آن را مذموم بداند.»