۴ فعال اتنیکی عرب دستگیر شده در جریان سیل خوزستان، با قرار وثیقه آزاد شدند

۱۶ بهمن ۹۸- ۴ فعال اتنیکی عرب به نامهای حسن طرفی، عیسی(عارف) سواری، شهاب صیاحى(بلاوى) و حسن ساعدی، دوشنبه ۱۴ بهمن با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

به گزارش اطلس زندانهای ایران، این افراد با تودیع وثیقه‌هایی به مبلغ ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شده‌اند و همگی در جریان امدادرسانی به سیل‌زدگان خوزستان بازداشت و در زندان شیبان محبوس بودند. یکی از این زندانیان به نام شهاب صیاحی پیشتر از زندان آزاد شده‌بود اما اخیراً در تاریخ ۸ بهمن‌ماه مجدداً بازداشت شده‌بود.

برای مشاهده نمایه زندان شیبان روی تصویر کلیک کنید

 

بازداشت

این افراد در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۸ و در جریان امدادرسانی به سیل‌زدگان خوزستان بازداشت شدند. آنها از اعضاء موسسه میثاق فجر انتصار اهواز بوده‌اند. موسسه میثاق فجر انتصار اهواز سازمانی مردم‌نهاد است که در زمینه احقاق حقوق مردم خوزستان تلاش می‌کند. هدف این مؤسسه در وبسایت آن چنین ذکر شده‌است: «هدف موسسه این است که شهروندان را درباره حقوقشان آشنا سازد و با ایجاد امید در دل هم وطنان آن ها را امیدوارانه به احقاق حقوق خود آگاه سازد ، تا به حقوق آن ها که در قوانین آسمانی و وضعی از آنها تعبیر شده است برسند.»
این مؤسسه فعالیتهایی مانند نشر کلیپ هاى شعر به زبان عربى و  فعالیتهاى مدنى هویت‌طلبانه داشته است. در جریان سیل خوزستان اعضاء این مؤسسه همراه با کمیته هاى مردمى دیگر در امدادرسانی به سیل‌زدگان مشارکت داشته‌اند.