اسامی ۴۸ زندانی سیاسی و امنیتی بند ۸ زندان اوین

۲۴ دیماه ۹۸ – در حال حاضر ۴۸ زندانی با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در بند ۸ زندان اوین محبوس هستند.

به گزارش اطلس زندانهای ایران ۴۸ زندانی با اتهام های سیاسی یا امنیتی در این بند نگهداری می‌شوند. این زندانیان بدون دسترسی به دادرسی عادلانه محاکمه و محکوم شده اند. یک نفر از این زندانیان محکوم به اعدام است و دو نفر دیگر علاوه بر زندان، حکم ۲ سال تبعید را نیز در پرونده خود دارند. بیشتر این زندانیان به اتهاماتی سیاسی مانند اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و یا توهین به مقامات فعلی و پیشین جمهوری اسلامی متهم شده‌اند اما چند نفر از آنها با اتهاماتی مانند جاسوسی روبرو هستند. همچنین نام سه زندانی خارجی نیز در بین این زندانیان دیده می‌شود. در بین آنها یک زندانی با مذهب یهودی و ۵ نوکیش مسیحی عضو کلیساهای خانگی نیز وجود دارند.

برای مشاهده نمایه زندان اوین روی تصویر کلیک کنید

 

اسامی این زندانیان، مدت محکومیت، اتهامات وارده و نهاد بازداشت کننده آنها به این شرح است:

 

۱- سهیل عربی: محکوم به ۱۳سال و ۶ ماه حبس /  اتهام: سب نبی، توهین به مقدسات، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ، توهین به سران سه قوه، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی / ضابط قضائی: اطلاعات سپاه

 

۲- علی‌رضا گلی‌پور: محکوم به ۱۳سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی  و جاسوسی به نفع سازمان مجاهدین خلق /ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۳- عبدالله قاسم‌پور:  محکوم به اعدام  / اتهام: بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق/ ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۴- محمدحسین قاسم‌پور: (برادر عبدالله قاسم پور):  محکوم به ۵ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امینت ملی /  ضابط قضائی: اطلاعات سپاه

 

۵- محمد حبیبی: محکوم به  ۷ سال و ۶ ماه حبس / اتهام:  اجتماع و تبانی توهین به رهبری فعالیت تبلیغی علیه نظام / ضابط قضائی:  وزارت اطلاعات

 

۶نورالدین مهدوی (مشهور به سورنا): محکوم به ۲ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی / ضابط قضائی: اطلاعات سپاه

 

۷مجید آذرپی: محکوم به ۵ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی / ضابط قضائی: اطلاعات سپاه

 

۸محسن حاجی‌محمدی: محکوم به ۷ سال و ۶ ماه حبس /اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۹حمید حاج‌جعفر کاشانی: محکوم به ۲ سال حبس / اتهام: توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی/ ضابط قضائی: اطلاعات سپاه

 

۱۰سعید شریفی‌نسب: محکوم به  ۲ سال حبس / اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی/  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات 

 

۱۱- صاحب (زمان) فدائی: محکوم به ۱۰ سال حبس و ۲ سال تبعید/ اتهام: اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی/ ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۱۲- علی نیک‌جومحکوم به  ۵ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی/  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات 

 

۱۳- حسین احدی: محکوم به ۳ سال حبس / اتهام: افشای اطلاعات محرمانه / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۱۴- محمدرضا مرادی:محکوم به ۳ سال حبس / اتهام: توهین به مقدسات، توهین به رهبرجمهوری اسلامی،  تبلیغ علیه نظام/ ضابط قضائی: اطلاعات سپاه

 

۱۵ – غلام‌رضا مرادی: محکوم به ۱ سال حبس / اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام/ ضابط قضائی: اطلاعات سپاه

 

۱۶ – محمدرضا معمارصادقی: محکوم به ۱ سال حبس / اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام/ ضابط قضائی: اطلاعات سپاه

 

۱۷- یوسف آریان‌مهر:  محکوم به ۱ سال حبس / اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام/ ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۱۸ – محمد کریمی: محکوم به ۱ سال حبس / اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام/ ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۱۹- حسین پسندیده: محکوم به ۱ سال حبس / اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام/  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۲۰ – مجید صالحی:  محکوم به ۲ سال حبس / اتهام: افشای اسناد محرمانه / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات 

 

۲۱- کیانوش سلاطینی: محکوم به ۷ سال و ۶ ماه حبس / اتهام: توهین به مقدسات، توهین به رهبر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی / ضابط قضائی: اطلاعات سپاه 

 

۲۲ – محمدرضا امیری: محکوم به ۵ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات 

 

۲۳ – محمد دمیرباتمان (شهروند ترکیه): محکوم به ۵ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی/ ضابط قضائی: وزارت اطلاعات 

 

۲۴- محمد دمیرتیغ ( شهروند ترکیه): محکوم به ۵ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی /  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات 

 

۲۵- زمان یلکین (شهروند ترکیه – آلمان): محکوم به ۵ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی/ ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۲۶- ماشالله پسرکهن: محکوم به ۳ سال حبس / اتهام: سفر به اسرائیل / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۲۷- اسماعیل گرگیج:  محکوم به ۵ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی /  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۲۸ – جمشید پیروتی: محکوم به ۵ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۲۹ – جعفر عظیم‌زاده: محکوم به ۶ سال حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی/  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۳۰- بهزاد همایونی: محکوم به ۱ سال حبس / اتهام:  نشر اکاذیب / ضابط قضائی: اطلاعات سپاه

 

۳۱- علی فتوحی:   محکوم به ۱سال حبس / اتهام:  تبلیغ علیه نظام / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۳۲- دانیال بندگی منفرد: محکوم به ۲.۵حبس / اتهام: اجتماع و تبانی  علیه امنیت ملی/ ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۳۳- اسحاق تقی زاده: محکوم به ۶ ماه حبس / اتهام: نامشخص / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۳۴- ناصر نورد گل‌تپه: محکوم به ۱۰ سال حبس / اتهام: تشکیل یا اداره گروه‌های مخالف حکومت از طریق شرکت در کلیساهای خانگی /  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۳۵- یاسر (محمدعلی) مسیب‌زاده: محکوم به  ۱۰ سال حبس / اتهام: تشکیل یا اداره گروه‌های مخالف حکومت از طریق شرکت در کلیساهای خانگی / ضابط قضائی:  وزارت اطلاعات

 

۳۶- یوسف ندرخانی:  محکوم به ۱۰ سال حبس و دو سال تبعید / اتهام: تشکیل یا اداره گروه‌های مخالف حکومت از طریق شرکت در کلیساهای خانگی / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۳۷- مجیدرضا سوزنچی کاشانی: محکوم به ۲ سال حبس (جزییات این پرونده مبهم است) / اتهام: عضویت در گروه‌های مخالف حکومت از طریق شرکت در کلیساهای خانگی / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۳۸- امیر قاسمی: محکوم به ۱ سال و نیم حبس / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی/  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۳۹- میثم عباسی: محکوم به ۶ ماه  حبس / اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۴۰- امیرمهدی صدیق‌آر‌اء:  بلاتکلیف / اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ، فعالیت تبلیغی علیه نظام/ ضابط قضائی: اطلاعات سپاه

 

۴۱- علی بسیج : محکوم به ۵ سال حبس / اتهام: تبلیغ مذهب یمانی سیداحمد الحسن/  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۴۲- باقر سلمانیان: محکوم به ۲ سال حبس / اتهام: تبلیغ مذهب یمانی سیداحمد الحسن/  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۴۳- مصطفی جلال : محکوم به ۲ سال حبس / اتهام: تبلیغ مذهب یمانی سیداحمد الحسن/  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۴۴- مهدی محمودی: محکوم به ۲ سال حبس / اتهام: تبلیغ مذهب یمانی سیداحمد الحسن/  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۴۵- محمد پاکدل: محکوم به ۵ سال حبس / اتهام: تبلیغ مذهب یمانی سیداحمد الحسن/  ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۴۶- محمدرضا امیدی:  محکوم به ۱۰ سال حبس / اتهام: اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در کلیساهای خانگی / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات

 

۴۷- عبدالله رمضان‌زادهمحکوم به ۱۰ سال حبس / اتهام: تشکیل یا اداره گروه‌های مخالف حکومت ث/ ضابط قضائی: وزارت اطلاعات 

 

۴۸- علی عسکری: محکوم به ۷  سال حبس / اتهام: جاسوسی / ضابط قضائی: وزارت اطلاعات ( این زندانی روزهای پایانی حبس خود را می گذراند و قرار است که به‌زودی آزاد شود)

 

 

بند ۸ زندان اوین

 

بند ۸ زندان اوین  در کنار بندهای ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۷ قرار دارد و شامل چهار سالن به شماره‌های ۷، ۸، ۹ و ۱۰ در چهار طبقه است. طبقه هم‌کف، بخش اداری این بند را در خود جای داده است.

 این بند  از شرایط رفاهی مناسبی برخوردار نیست و اصل تفکیک زندانیان در آن رعایت نشده‌است. آرش صادقی، امیر امیرقلی، بهنام موسیوند و وحید صیادی نصیری  در سال ۱۳۹۵ با انتشار نامه‌ای به وضعیت نامناسب بند ۸ اوین اعتراض کردند. در این نامه آمده است  که در این بند اصل تفکیک جرائم رعایت نمی‌شود. آنها در این نامه از فروش و مصرف مواد مخدر در تمامی سالن‌های این بند خبر دادند و متذکر شدند که  دسترسی به پزشک متخصص وجود ندارد و به وضعیت زندانیانی که به داروهای خاص نیاز دارند رسیدگی نمی‌شود. براساس مشاهدات آنها زندانیان این زندان مشکل تغذیه دارند و وسایل ابتدایی زندگی را نیز باید با قیمتی بالاتر از بازار خریداری کنند. 

حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی نیز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی  در سال ۹۳ نسبت به وضعیت بند ۸ اعتراض کرد. او در این نامه تراکم بسیار زیاد زندانیان در این بند، توزیع و مصرف زیاد مواد مخدر و کیفیت نامناسب غذای زندان را شرح داده‌ است.