یاسمین ظفری، رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی از زندان تبریز آزاد شدند

۸ مرداد ۱۳۹۹- سه نفر ازفعالان اتنیکی ترک، یاسمین ظفری، رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی، از زندان تبریز آزاد شدند

به گزارش اطلس زندانهای ایران، یاسمین ظفری،رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی سه فعال اتنیکی آذربایجانی که روز ۲۶ تیر ۱۳۹۹ در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت شده بودند، آنها پس از دو هفته، عصر امروز ۸ مرداد، هر یک با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰میلیون تومان از زندان تبریز آزاد شدند.

به گفته یک منبع آگاه، اتهام این فعالین در مرحله مقدماتی دادرسی را «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و « اخلال در نظم عمومی » عنوان شده است.

به رغم آزادی تعدادی از فعالان ترک، حکیمه احمدی و مقصود فضلی چیمن زمین، کماکان در زندان مرکزی تبریز زندانی هستند.

دلیل بازداشتهای اخیر فعالان ترک چیست؟

این بازداشتها پس از تجمع ترکهای ایران در حمایت از جمهوری آذربایجان صورت گرفت. روز پنجشنبه ۲۶تیر ۱۳۹۹ پس از درگیری مرزی آذربایجان و ارمنستان، فراخوانی در فضای مجازی منتشر شد و از ترکهای آذربایجان در شهرهای بزرگ آذربایجان از جمله در تبریز، اورمیه، اردبیل، زنجان، مراغه،  خوی، نقده و تهران می‌خواست که «با حمایت از همزبانانشان در جمهوری آذربایجان ،اشغالگری نیروهای ارمنی را محکوم کنند.»
به دنبال این تجمعات تعدادی از فعالان ترک در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. حکیمه احمدی، یاسمین ظفری، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی، مقصود فضلی چیمن زمین، رسول رضوی، شیوا مجرد، فرید خورشیدی، سالار طاهر افشار، سعید بهنمون ،سهند بهنمون، حمید جباری ،حسین شهیدی ،هادی علیشی و یعقوب مجیدی از جمله این افراد بازداشت شده هستند.