۲۰ زندانی فشافویه به ظن ابتلاء به کرونا در بیمارستان یافت آباد قرنطینه شدند

۱۲ اسفند ۹۸- به دلیل احتمال ابتلاء به کرونا، ۲۰ نفر از زندانیان اعتراضات آبانماه زندان فشافویه در بیمارستان یافت‌آباد تحت قرنطینه قرار گرفتند.

به گزارش اطلس زندانهای ایران امیرحسین مرادی مشهور به امیر آلمانی،سعید تمجیدی، محمد رجبی، زندانیان محکوم به اعدام زندان فشافویه به همراه میلاد ارسنجانی، جمیل قهرمانی و ۱۵ زندانی دیگر اتاق ۱۴، سالن ۲، بند ۲ تیپ ۵ زندان فشافویه، به ظن ابتلاء به بیماری کرونا در بیمارستان یافت آباد قرنطینه شدند.

یک منبع آگاه به پژوهشگر اطلس زندانهای ایران گفت: «آقای مرادی اخیراً به دلیل ابتلاء به بیماری عصبی «پارالیز» در بیمارستان امام خمینی تحت درمان بوده و سپس به زندان بازگردانده شده‌است. اما کمی پس از بازگشت او از زندان، دیروز یکشنبه ۱۱ اسفند، مسئولان زندان او و دیگر زندانیان اتاق ۱۴ را به دلیل احتمال ابتلاء به بیماری کرونا به بیمارستان یافت آباد منتقل و تحت قرنطینه قرار دادند. مسئولان زندان همچنین تمامی وسایل اتاق ۱۴ را از زندان خارج کردند و با انتقال زندانیان به هواخوری، تا ساعت ۸ شب اتاقهای زندان را ضد عفونی کرده و سپس زندانیان را به اتاقهایشان بازگرداندند»

 

 

 

خودداری از اعطاء مرخصی زندانیان سیاسی

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به دنبال شیوع کرونا در کشور با صدور بخشنامه‌ای از تمامی مراجع قضائی خواسته که تا حد ممکن از فرستادن افراد جدید به زندان خودداری کنند و از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند. او همچنین خواستار اعطاء مرخصی به زندانیانی که مدت محکومیت آنها کمتر از ۵ سال است شده‌است اما این امر هنوز شامل زندانیان سیاسی نشده‌است. خانواده این زندانیان به شدت نگران ابتلاء عزیزان خود به این بیماری خطرناک هستند