کاظم صفابخش،فعال اتنیکی ترک، از زندان آزاد شد

۲۸ فروردین ۹۹- کاظم صفابخش، فعال اتنیکی ترک، از زندان اوین آزاد شد. آزادی این زندانی سیاسی براساس عفو اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی است.
به گزارش اطلس زندانهای ایران، کاظم صفابخش، لیدر طرفداران تیم تراکتورسازی تبریز، که ساکن تهران است، پس از حدود ۱۷ ماه زندان دیروز ۲۷ فروردین‌ماه از زندان اوین آزاد شد. این آزادی در قالب بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه است که شامل زندانیان امنیتی دارای محکومیت کمتر از ۵ سال است که حداقل یک سوم از دوران محکومیت خویش را سپری کرده اند.

برای مشاهده نمایه آقای صفابخش روی تصویر کلیک کنید.

بازداشت و سیر پرونده

این فعال آذربایجانی در تاریخ ۴آذر۱۳۹۷ در شهر تهران بازداشت و سپس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با طرح سه اتهام انتسابی «تشکیل و اداره گروه غیرقانونی»،«تشویش اذهان عمومی» و« تبلیغ علیه نظام » در مجموع به ۱۳ سال زندان محکوم گردید که در دادگاه تجدید نظر با برائت از اتهام نخست و تجمیع دو اتهام دیگر مدت محکومیت وی به ۲سال کاهش یافت.