مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی برای دومین بار به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

۲۱ آذر ۱۴۰۱-

مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، شهروندان بهائی محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین، همزمان با تداوم حبس، هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

«جامعه جهانی بهائی»، با انتشار بیانیه‌ای با اعلام این خبر نوشت، مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری»، به اتهام «تشکیل و اداره گروه غیرقانونی» هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان بهائی روز دوشنبه ۳۰ آبان۱۴۰۱، برگزار شده است.

به گزارش جامعه جهانی احکام صادر شده علیه مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی در دادگاهی یک ساعته که بیشترین قسمت آن به «توهین و تحقیر از جانب قاضی نسبت به متهمین» سپری شده، صادر شده و قاضی ایمان افشاری در جریان برگزاری دادگاه با اشاره به سابقه تحمل ۱۰ سال زندان توسط مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، به آنها گفته است که از حبس قبلی خود «درس نگرفته‌اند».

مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، روز ۹مرداد۱۴۰۱ و همزمان با موج جدید سرکوب شهروندان بهائی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. این شهروندان بهائی به‌رغم گذشت بیش از چهار ماه از بازداشت کماکان بدون دسترسی به وکیل و در شرایطی غیرانسانی در این بند محبوس هستند. این دو زن بهائی برای دومین بار با اتهامی مشابه به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. آنها بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ به‌دلیل عضویت در گروه «یاران ایران» که  فعالیت‌های اداری جامعه بهائی را هدایت می‌کرد، یک دهه زندان را تحمل کرده بودند.

از بهار سال ۱۴۰۱، دور جدیدی از سرکوب شهروندان بهائی توسط جمهوری اسلامی آغاز شد. جمهوری اسلامی ده‌ها تن از شهروندان بهائی را در مناطق مختلف ایران بازداشت و یا اقدام به تفتیش خانه‌های آنها کرد، احکام زندان تعدادی از این شهروندان که پیش‌تر به حبس محکوم شده بودند، اجرا شد و ماموران با حمله به روستای «روشن‌کوه» اقدام به تخریب خانه‌های روستاییان بهائی کردند.