مقصود فضلی چیمن زمین از زندان تبریز آزاد شد

۱۰ مرداد ۹۹- مقصود فضلی چیمن زمین فعال اتنیکی ترک، روز پنج‌شنبه ۹ مرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزاد گردید

به گزارش اطلس زندانهای ایران، اتهامهای این فعال ترک «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است. حکیمه احمدی دیگر فعال ترک کماکان در زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود.

این فعال اتنیکی آذربایجانی روز ۲۶ تیر ۱۳۹۹ به همراه تعدادی دیگر از فعالان ترک در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت شده بود.

دلیل بازداشتهای اخیر فعالان ترک چیست؟

این بازداشتها پس از تجمع ترکهای ایران در حمایت از جمهوری آذربایجان صورت گرفت. روز پنجشنبه ۲۶تیر ۱۳۹۹ پس از درگیری مرزی آذربایجان و ارمنستان، فراخوانی در فضای مجازی منتشر شد و از ترکهای آذربایجان در شهرهای بزرگ آذربایجان از جمله در تبریز، اورمیه، اردبیل، زنجان، مراغه،  خوی، نقده و تهران می‌خواست که «با حمایت از همزبانانشان در جمهوری آذربایجان ،اشغالگری نیروهای ارمنی را محکوم کنند.»
به دنبال این تجمعات تعدادی از فعالان ترک در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. حکیمه احمدی، یاسمین ظفری، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی، مقصود فضلی چیمن زمین، رسول رضوی، شیوا مجرد، فرید خورشیدی، سالار طاهر افشار، سعید بهنمون ،سهند بهنمون، حمید جباری ،حسین شهیدی ،هادی علیشی و یعقوب مجیدی از جمله این افراد بازداشت شده هستند. اکثر این زندانیان با قرار وثیقه از زندان آزاد شده‌اند.