مرخصی رضا واثقی، فعال اتنیکی ترک، از زندان اردبیل

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ – رضا واثقی، فعال اتنیکی ترک امروز ۱۸ فروردین ۱۴۰۰، از زندان اردبیل به مدت یک هفته به مرخصی اعزام شد.
رضا واثقی همراه با بردارش علی واثقی آبان ماه سال جاری توسط ضابطین قضایی بازداشت و جهت سپری نمودن محکومیت ۲ ساله خویش به اتهام «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به زندان مرکزی اردبیل منتقل شدند. آقای واعظی اسفند سال گذشته نیز به مدت یک هفته به مرخصی اعزام شده بود.

برای مشاهده نمایه آقای واثقی روی تصویر کلیک کنید

 دادگاه

رضا واثقی، ۱۵ مرداد ماه برای اخذ آخرین دفاع، به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل احضار شد. بر اساس ابلاغیه ای که از طریق سامانه ثنا برای آقای واثقی فرستاده شده بود، او باید جهت اخذ آخرین دفاع درخصوص اتهام «تمرد نسبت به ماموران دولتی»  ظرف پنج روز پس از درج سامانه ابلاغ در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل حاضر می‌شد.
جلسه رسیدگی به اتهامات رضا واثقی فعال اتنیکی ترک، ۲۶ شهریورماه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل برگزار شد.  اتهام این فعال ترک در جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب اردبیل «تمرد نسبت به ماموران دولتی» اعلام شده بود.
یک منبع آگاه در مورد جلسه دادگاه به پژوهشگر اطلس زندانهای ایران گفته بود:‌ «پیش از شروع دادگاه، مامورین امنیتی که بعنوان شاکی خصوصی در پرونده نامشان قید شده است جلسه خصوصی با رئیس دادگاه داشته‌اند» این منبع اگاه همچنین درمورد جلسه دادگاه گفت:‌ «قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی گفته‌ است که آقای واثقی باید از مامورین لباس شخصی حتی اگر حکم نشان ندهند تبعیت کند. این فعال اتنیکی ترک مخالفت خود با این سخن قاضی را در دادگاه عنوان کرده است.»

 

ضرب و شتم هنگام بازداشت

برادران واثقی ۲۱ خرداد در محل کارشان بازداشت شدند. یک منبع آگاه درمورد نحوه بازداشت آنها به پژوهشگر اطلس پیشتر گفته بود:« این دو برادر بدون رویت حکم همراه با ضرب و شتم بازداشت شدند. شدت برخورد و ضرب و شتم فیزیکی مأمورین به حدی بوده است که همسایگان و کسبه محل به مداخله و میانجیگری پرداخته‌اند و با دستور نیروهای امنیتی ۴ خودرو یگان امداد برای متفرق نمودن حاضرین و دستگیری در محل حاضر شده‌اند.»

این دو فعال ترک ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی برای هر کدام، بطور موقت آزاد گردیدند. پس از آزادی عکس‌هایی از آنها در فضای مجازی منتشر شدکه نشانگر آثار ضرب و شتم بود.