محکومیت ۵ فعال اتنیکی ترک به حبس و شلاق

۲۴ دی ۱۳۹۹ – پنج فعال اتنیکی ترک به نامهای حکیمه احمدی، یاسمن ظفری، سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو هرکدام به یکسال حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. اجرای این حکم به مدت چهارسال تعلیق شده است.

به گزارش اطلس زندان‌های ایران این حکم از سوی قاضی محمدعلی پیری رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه دو کیفری تبریز صادر شده و از طریق سامانه ثنا  برای این فعالان ترک آذربایجانی فرستاده شد است.

قاضی محمدعلی پیری هر یک از این شهروندان تبریزی را به اتهام‌های «اخلال در نظم عمومی»، «تجمع غیرقانونی» و «تمرد از اوامر پلیس» به یک سال حبس و شصت ضربه شلاق محکوم کرده است. بر اساس دادنامه صادره این احکام با استناد به مواد ۴۶، ۴۹ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مدت چهار سال تعلیق شده اند. همچنین بدلیل عدم‌حضور خانم احمدی در جلسه دادگاه حکم وی غیابی و ظرف ۲۰روز قابل واخواهی بوده و حکم چهار فعال دیگر حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

برای مشاهده نمایه خانم احمدی روی تصویر کلیک کنید

بازداشت

به دنبال درگیری نیروهای آذربایجان و ارمنستان، روز پنجشنبه ۲۶تیر ۱۳۹۹ اعتراضاتی در برخی از شهرهای ایران در حمایت از آذربایجان شکل گرفت. در شهر تبریز و در جریان این اعتراضات در مقابل کنسولگری کشور آذربایجان، حکیمه احمدی،یاسمین ظفری، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی، مقصود فضلی چیمن زمین، رسول رضوی ومهدی پورعلی خرمالو  بازداشت شدند. این افراد سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

این شهروندان به دلیل استفاده از حقوق قانونی خود برای شرکت در تجمعات مسالمت آمیز و استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده‌اند. بازداشت و محکومیت این افراد به دلیل شرکت در تجعات مسالمت‌آمیز، در تناقض با تعهدات قانونی دولت ایران ذیل قانونی اساسی ایران و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به تصویب دولت ایران رسیده است.