محمدصابر ملک‌رییسی، شیراحمد شیرانی، ابوبکر رستمی و عبدالرحمن سنگانی آزاد شدند

۱۵ بهمن ۹۹ – محمدصابر ملک‌رییسی، شیراحمد شیرانی، ابوبکر رستمی و عبدالرحمن سنگانی از زندان آزاد شدند.

به گزارش اطلس زندان‌های ایران چهار زندانی سیاسی به نام‌های محمدصابر ملک‌رییسی، شیراحمد شیرانی نارویی، ابوبکر رستمی و عبدالرحمن سنگانی پس از سال‌ها حبس، از زندان آزاد شدند.

طبق اطلاعاتی که اطلس جمع‌آوری کرده، هر چهار تن به همکاری با گروه‌های مسلح مذهبی متهم شده بودند.

محمدصابر ملک‌رئیسی که در نوجوانی بازداشت شده بود، بیش از ۱۰ سال را در زندان‌های مختلف حکومت ایران گذراند. نزدیکان او همواره تاکید داشتند که نیروهای امنیتی محمدصابر ملک‌رئیسی را به خاطر فعالیت‌های برادرش دستگیر کرده و آزادی محمدصابر را منوط به تسلیم شدن وی کرده‌اند.