حمید منافی نادارلی، فعال اتنیکی ترک، در زندان اوین از درمان محروم است

۶ شهریور ۱۳۹۹- حمید منافی نادارلی، فعال اتنیکی ترک، در پی عود سنگ کلیه به بهداری مرکزی زندان اوین منتقل و نهایتأ بدون انتقال به بیمارستان، صرفأ پس از تزریق سرم مرخص و به بند ۸ منتقل شده است.

به گزارش اطلس زندانهای ایران، این فعال اتنیکی ترک دیروز ۵ شهریور۱۳۹۹ ، در پی عود سنگ کلیه، به بهداری مرکزی زندان اوین منتقل و نهایتأ بدون انتقال به بیمارستان، صرفأ پس از تزریق سرم مرخص و به بند هشت منتقل شده است.

برای مشاهده نمایه آقای حمید منافی روی تصویر کلیک کنید

مطابق با آئین نامه اجرائی بیمه درمانی زندانیان، وزارت بهداشت و درمان با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور کلیه اشخاصی را که در زندان ها و دیگر مؤسسات تحت نظر شورای سرپرستی زندان ها و امور تأمینی و تربیتی کشور نگهداری می شوند، در صورت بیماری، بایستی تا بهبودی کامل تحت مراقبت و مداوام قرار دهند.

بازداشت و سیر پرونده

حمید منافی نادارلی ۳۱ تیر امسال توسط مامورین امنیتی جهت تحمل دوران محکومیت خویش دستگیر شد. شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران با صدور حکمی حمید منافی نادارلی را به همراه آقایان اکبر آزاد ، علیرضا فرشی و بهنام شیخی که به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری بازداشت و به قید وثیقه موقتا آزاد شده بودند را هرکدام به دو سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم کرد.

پیشتر حمید منافی در سال ۱۳۹۵ مرحله بدوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال زندان و ۲ سال تبعید تغییر یافت.