برادر علی یونسی، برنده المپیاد نجوم: مأموران سر برادرم را شکستند و او را با خود بردند

۳ اردیبهشت ۹۹- رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال طلای المپیاد نجوم از برخورد خشن مأموران سپاه در هنگام بازداشت برادرش خبر داده است.

به گزارش اطلس زندانهای ایران، آقای یونسی در مورد نحوه بازداشت و وضعیت پرونده برادرش  در حساب توئیتری خود نوشته‌است:«ماموران علی را به شدت مضروب کردند، پیشانی‌اش کامل خونین و سرش ضربه خورده بوده. ماموران تمام خانه را به هم ریخته و درنهایت تمامی موبایل‌ها، کامپیوترها و ماشین پدرم را با خود برده‌اند. پدر و مادرم را برای بازجویی برده و پس از ۴-۵ ساعت آزاد کردند. پدر و مادرم از مامورین حکم تفتیش منزل و یا احضار و بازداشت خواستند اما حکمی ارائه ندادند. همان شب سر دسته ماموران به خانواده گفت که علی ظرف ۲-۳ روز آزاد می شود. بعدتر هم بازپرس شعبه ۶، در چندین نوبت به پدرم گفته که علی ظرف روزهای آینده آزاد می‌شود. همین وعده وعیدهای الکی باعث شد که پدرو مادرم در ۱۲ روز گذشته با رسانه‌ای صحبت نکنند و به امید آزاد شدن علی باشند. »

دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف و برندگان المپیاد نجوم کشوری توسط مأموران اطلاعات سپاه با خشونت بازداشت شده و از آن زمان تاکنون در بازداشت این نهاد نظامی هستند. امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

از اتهامات وارده به آقای یونسی و مرادی و همینطور محل نگهداری آنها  اطلاعی در دست نیست اما پرونده آنها به شعبه ۶ دادسرای اوین به ریاست بازپرس جعفری ارسال شده است.