علیرضا فرشی به قرنطینه بند ۴زندان اوین منتقل شد

۲ فروردین ۱۳۹۹- شامگاه ۲۹ اسفند۱۳۹۸ علیرضا فرشی فعال اتنیکی ترک پس از ۷۵ روز از بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

به گزارش اطلس زندانهای ایران، توحید امیرامینی و کاظم صفابخش دو فعال اتنیکی ترک که در بند ۴ اوین زندانی هستند، در تماس های جداگانه ای با بستگان خود این خبر را تایید کرده اند.علیرضا فرشی در سالهای اخیر به فعالیتهای مدنی مانند تهیه کتابهای ترکی و ایجاد کتابخانه های روستایی در روستاهای دورافتاده آذربایجان پرداخته‌است. او  در ۱۸دی۱۳۹۸ در محل کار خود بازداشت شده و تاکنون از اتهامات او خبری در دسترس نیست.

آقای فرشی پیشتر نیز به خاطر شرکت در مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در سال۱۳۹۲ به همراه آقایان اکبر آزاد،بهنام شیخی،حمید منافی نادارلی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محاکمه و هرکدام به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شده اند. به رغم شیوع ویروس کرونا در زندانهای ایران شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان تهران اخیراً این ۴ فعال را برای اجرای حکم احضار نموده است.