سرکوب تجمع اعتراضی مقابل نیشکر سلمان فارسی؛ ۲۰ نفر بازداشت و تعدادی مجروح شدند

۲۹ دی ۱۳۹۹ –  سه‌شنبه ۲۳ دى ۱۳۹۹ افراد حراست شرکت نیشکر سلمان فارسی و نیروهاى انتظامى به تجمع اعتراضی جوانان عرب مقابل این شرکت حمله کردند. ۲۰ جوان عرب شرکت‌کننده در این تجمع اعتراضی را بازداشت و تعدادی را زخمی کردند. 

به گزارش اطلس زندان‌های ایران این جوانان از اهالى روستاهاى اطراف این شرکت از جمله روستاى ابوصخیر هستند و به قوانین استخدامی این شرکت معترض‌اند و خواستار استخدام در این شرکت هستند. شرکت نیشکر سلمان فارسی در کیلومتر ۴۰ جاده اهواز به آبادان قرار دارد.

اسامى افراد بازداشت چنین است:
١- سالم پورعباس ٢- رسول بعشیره ٣- اسماعیل خسرجی ۴- محمد زهیری ۵- صادق زهیری ۶- جلال بعشیره ٧- رضا زهیرى ٨- محمد مقدم ٩- علی زهیری ١٠- طارق زهیری ١١- عزیز زهیری ١٢- نسیم بعشیره ١٣- علی سلمانی ١۴- رسول ناصری  ١۵- سعید مطوری ١۶- حمید حمودی ١٧- مجید مطوری ١٨- عمار زهیری ١٩-مشتاق زهیری ٢٠- مسلم بعشیره

علاوه بر این افراد تعدادی دیگر از شهروندان روستاهای اطراف نیشکر سلمان فارسی نیز بازداشت شده‌اند. یک منبع آگاه به پژوهشگر اطلس زندانهای ایران در این مورد گفت: «نیروهاى امنیتى سه‌شنبه شب ۲۳ دی با یورش به روستاها تعدادى را بازداشت کردند. آنها روز بعد یعنى روز چهارشنبه ۲۴ دى نیز شمارى دیگر از معترضان را بازداشت کردند.»

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، به پژوهشگر اطلس در مورد دلیل این اعتراضات گفت: «طرح جانبى نیشکر روی زمینهای این روستاها تاسیس شده است. ساکنان این روستاها به تصرف زمینهای خود اعتراض دارند. پیشتر پس از مراجعات و شکایات متعدد به آنها وعده داده شده که جوانان آنها را در این شرکتها استخدام کنند. اما در سالهاى اخیر به این وعده‌ها بی‌اعتنایی شده و  کارکنان غیربومى استخدام شده‌اند. این وضعیت باعث خشم و اعتراض مردم شده است.»