رضا واثقی، فعال اتنیکی ترک، برای آخرین دفاع به دادسرا احضار شد

۱۵ مرداد ۱۳۹۹- رضا واثقی، فعال اتنیکی ترک برای اخذ آخرین دفاع به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل احضار شد.

به گزارش اطلس زندانهای ایران بر اساس ابلاغیه ای که از طریق سامانه ثنا برای رضا واثقی فعال ملی مدنی آذربایجانی ارسال گردیده، از وی خواسته شده، جهت اخذ آخرین دفاع درخصوص اتهام «تمرد نسبت به ماموران دولتی»  ظرف پنج روز پس از درج سامانه ابلاغ در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل حاضر شود.

 

رضا واثقی به همراه برادرش علی واثقی در ۲۱ خرداد در محل کارشان، بدون رویت حکم همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بودند و ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی برای هر کدام، بطور موقت آزاد گردیدند. پس از آزادی آقایان واثقی، عکس‌هایی از آنها در فضای مجازی منتشر شد که نشانگر آثار ضرب و شتم بود.

این دو برادر آذربایجانی در تاریخ۲۰ مرداد نیز بایستی جهت دفاع از اتهام انتسابی «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق انتشار شب نامه های حاوی مطالب تجزیه طلبانه و قومگرایانه» در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل حاضر شوند.