جعفر اسماعیل زاده، فعال اتنیکی ترک، به همراه پسرش روانه زندان تبریز شدند

۲۷ مرداد ۱۳۹۹- جعفر اسماعیل زاده و فرزندش میلاد به زندان تبریز فراخوانده شدند.

به گزارش اطلس زندانهای ایران جعفر اسماعیل زاده فعال اتنیکی ترک که به علت شیوع ویروس کرونا به مدت یک ماه به مرخصی آمده بود روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ با پایان مرخصی به زندان بازگشته است.

میلاد اسماعیل زاده نیز همان روز به اداره اطلاعات احضار و بازداشت شده بود که امروز پس از ۴۸ ساعت بازجویی به قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل گردیده است.

آقای اسماعیل زاده و فرزندش پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر هرکدام به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و تراکت و نوشتن مطالب مخالف نظام روی تابلو برخی اماکن و عکسبرداری و انتشار آن در فضای مجازی» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. که این حکم نیز عینا در شعبه ۳ تجدیدنظر تایید گردیده است.