تنش در دادگاه سپیده قلیان؛ قاضی و آمنه‌سادات ذبیح‌پور تهدید کردند، قلیان اتهامات و حجاب اجباری را نپذیرفت

۳۱ مرداد ۱۴۰۲-

صبح روز سه‌شنبه ۳۱مرداد۱۴۰۲، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کچویی تهران برگزار شد؛ دادگاهی که به‌رغم اعلام قبلی درباره علنی بودن آن، به‌دلیل امتناع خانم قلیان از رعایت حجاب اجباری به دستور قاضی غیر علنی برگزار شد.

به گفته یک منبع مطلع به اطلس زندان‌های ایران، در جلسه دادگاه که با تغییر یافتن قاضی و حضور آمنه‌سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صدا و سیما و شاکی پرونده، برگزار شد، وکلای سپیده قلیان به دفاع از او پرداخته و تهیه و انتشار بدون مجوز گزارش ویدئویی «طراحی سوخته» را دلیلی بر اثبات ادعاهای خانم قلیان در رابطه با خانم ذبیح‌پور معرفی کردند. به گفته منبع اطلس، آمنه‌سادات ذبیح‌پور با اشاره به حضور بدون حجاب اجباری سپیده قلیان در جلسه دادگاه، او را «مجرم» معرفی کرده و قاضی دادگاه نیز گفته است که به همین دلیل و برای بار دوم قرار مجرمیت برای سپیده قلیان صادر خواهد کرد.

سپیده قلیان همچنین در جلسه دادگاه از خبرنگاران در حبس مانند الهه محمدی و نیلوفر حامدی یاد کرده و خانم ذبیح‌پور در واکنش اتهام «جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا» را به آن‌ها نسبت داده است. بر اساس اظهارات منبع مطلع اطلس، آمنه‌سادات ذبیح‌پور به نشانه تهدید انگشت خود را بالا آورده و خطاب به خانم قلیان گفته است: «نشانت می‌دهم». پس از شدت گرفتن تنش در دادگاه، سپیده قلیان آب دهانش را به سوی آمنه‌سادات ذبیح‌پور انداخته  و خانم ذبیح‌پور در ادامه تهدیدهایش گفته است: «اجازه نمی‌دهم از زندان بیرون بیایی». سپیده قلیان در خطاب به قاضی دادگاه، رفتارهای تهدیدآمیز خانم ذبیح‌پور را غیرقانونی دانسته و دلیل شرکت خود در دادگاه را نه دفاع از خود بلکه برای «مقاومت برای آن‌چه مردم به دست آورده‌اند» عنوان کرده است.

طراحی سوخته، گزارش ویدئویی است علیه جنبش کارگری در ایران. بخشی از این ویدئو به اعترافات اجباری سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، فعالان کارگری، اختصاص دارد. سپیده قلیان دی‌ماه ۱۳۹۸ با انتشار رشته توییتی در حساب کاربری خود نوشت، آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گوینده گزارش طراحی سوخته، در طول بازجویی از او در بازداشتگاه حضور داشته و متنی از پیش آماده‌ شده را در مقابل سپیده قلیان قرار داده است تا او به اجبار روخوانی کند. آمنه‌سادات ذبیح‌پور پس از انتشار این رشته توییت از سپیده قلیان شکایت کرد.