تغییر بند ۳ فعال اتنیکی ترک، نتیجه اعتراض به شیوع کرونا در اوین

۲۸ مرداد ۱۳۹۹- به دنبال اعتراض زندانیان بند هشت اوین به وضعیت بهداشتی این زندان و شیوع بیماری کرونا، علیرضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی به بندهای دیگری فرستاده شدند.
به گزارش اطلس زندانهای ایران، این سه زندانی در تماسهای تلفنی جداگانه با خانواده‌از تغییر بندهایشان خبر داده‌اند. این سه فعال دفاع از حقوق اتنیکی ترک اطلاع داده اند که پس از اعتراض به وضعیت بهداشتی زندان و تشدید شیوع ویروس کرونا، بندهایشان تغییر داده شده است،بهنام شیخی به اندرزگاه چهار  زندان اوین، حمید منافی نادارلی به سالن هشت اندرزگاه هشت منتقل شده اند و علیرضا فرشی نیز به سالن نه  اندرزگاه هشت منتقل شده است. این سالن وضعیتی به مراتب بدتر از دیگر بندهای زندان اوین دارد.علیرضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافی بهمراه اکبر آزاد در ۱اسفند۹۲دستگیر و در دادگاه بدوی در مجموع به ۴۵سال زندان و ۸هشت سال تبعید محکوم گردیدند. که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران حکم هر چهار فعال مطالبه گر حق تدریس به زبان مادری را به دو سال حبس و دو سال تبعید کاهش داد.

علی رغم شیوع ویروس کرونا در زندان ها، آقایان منافی، فرشی و شیخی۳۱تیر۹۹بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت خویش به زندان اوین منتقل شدند.

بازداشت و محکومیت

علیرضا فرشی شامگاه روز ۳۱ تیر ۱۳۹۹در شهر تهران و هنگام مراجعه به منزل و بهنام شیخی همان روز در میدان انقلاب تهران و حمید منافی نیز در محل کار خویش توسط مامورین امنیتی جهت اجرای حکم بازداشت شد که دستگیری آقایان فرشی و شیخی همراه با ضرب و شتم شدید بوده است.

علیرضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافی پس از برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در سال ۱۳۹۲ بازداشت و در سال ۱۳۹۵ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان به اتهام «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور»  محاکمه و به ترتیب به ۱۵ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به باغملک از توابع استان خوزستان ، ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان و ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. دادگاه تجدید نظر حکم این احکام را  به دو سال حبس و  دو سال تبعید تغییر داد.