بازداشتهای جدید در خوزستان؛ چند نفر از شهروندان اهل سنت و معترضان به شرکت دعبل خراعی دستگیر شدند

۲ شهریور ۱۳۹۹- تعدادی از شهروندان اهل سنت در دزفول توسط نیروهاى امنیتى بازداشت شدند. همچنین تعدادی از معترضان به « استخدام غیربومیان» در شرکت نیشکر دعبل خزاعی نیز بازداشت شدند. 

به گزارش اطلس زندانهای ایران ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ مأموران امنیتی جمهوری اسلامی شمارى از شهروندان اهل سنت در شهر دزفول را بازداشت و به مکان نامعلومى منتقل کردند. خانواده هاى بازداشت شدگان از اتهامهای این زندانیان  و محل نگهدارى آنها اطلاعى ندارند. هویت چهار نفر از این بازداشت شدگان تاکنون مشخص شده‌است. نام آنها سعد حمدانى، جاسم شلاکه، سامى عنافجه و مجید موسوى است. یک منبع آگاه به پژوهشگر اطلس زندانهای ایران گفت: « تعداد بازداشت شدگان بیشتر از این چهار نفر است؛ اما برخی از خانواده‌های هنوز بازداشت فرزندانشان را گزارش نکرده‌اند»

 

بازداشت معترضان به «استخدام غیربومیان» در سویسه اهواز

همزمان با بازداشت این شهروندان اهل سنت،  ۲۸ مرداد تعدادی از جوانان معترض به استخدام افراد غیربومی در شرکت نیشکر دعبل خزاعى نیز بازداشت شدند. قیس ناصرى فرزند جلیل، قاسم ناصرى، رمضان معاوى فرزند حبیب، فاضل کردونى فرزند حاچم ، عارف ناصرى فرزند بهادر و جلیل عبودى کردونى از جمله این افراد بازداشت شده هستند. این جوانان از روستاهاى موران و عمیشیه (نواصر) کوت عبدالله هستند که در بخش سویسه و دهستان موران در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز قرار دارند.

این افراد می‌گویند که شرکت نیشکر دعبل خراعی در زمین هاى آنها تاسیس شده‌است و بر اساس قول مسئولان وقت قرار بوده که فرزندان آنها در این شرکت استخدام شوند.

به گفته یک منبع آگاه : «ساکنان این روستا بر این باورند که مسؤلین با تبعیض از استخدام فرزندان آنها جلوگیرى مى کنند. این افراد بخاطر مصادره زمینهایشان در همان روزهاى اول تاسیس شرکت هاى نیشکر اعتراض کرده‌اند که در جریان این اعتراضات تعدادی از آنها کشته و زخمی شده‌اند، در ابتداى به راه انداختن این شرکت، مسؤولین قول داده بودند که فرزندان آنها را در این شرکت ها استخدام کنند. اما على رغم بیکارى جوانان این منطقه افرادى را از استانهاى دیگر در این شرکت استخدام مى کنند.»

این