اعتراضات سراسری؛ چهار شهروند کُرد مجموعا به بیش از ۲۴ سال زندان محکوم شدند

۱۵ آذر ۱۴۰۱-

چهار شهروند اهل «دِهگُلان» در استان کردستان به نام‌های «سیروس عباسی»، «یاسین فتحی»، «مهدی جوانمردی» و «آزاد عباسی» که همزمان با اعتراضات ضدحکومتی در این شهر بازداشت شده بودند، با برگزاری دادگاه‌های جداگانه مجموعا به ۲۴ سال و یک ماه زندان محکوم شدند.

به گفته منابع «اطلس زندان‌های ایران»، شعبه دو دادگاه کیفری شهرستان دهلکان، یاسین فتحی را مجموعا به به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم کرده است. دادگاه این شهروند کُرد را به اتهام «تبلیع علیه نظام» به هشت ماه، بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی» به ۴۲ ماه، بابت اتهام «برهم زدن نظم عمومی» به ۱۸ ماه حبس محکوم کرده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سه سال و شش ماه از این حکم قابل‌اجرا است.

همزمان شعبه دو دادگاه کیفری شهرستان دهلکان، مهدی جوانمردی دیگر شهروند اهل این شهر را مجموعا به پنج سال و ۹ ماه زندان محکوم کرده است. براساس حکم صادره، مهدی جوانمردی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ٩ ماه حبس، بابت اتهام «برهم زدن نظم عمومی» به ١٨ ماه حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به ۴٢ ماه حبس محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سه سال و شش ماه از این حکم قابل‌اجرا است.

شعبه دو دادگاه کیفری شهرستان دهلکان همچنین سیروس عباسی و آزاد عباسی را مجموعا به ۱۲ سال و هشت ماه زندان محکوم کرده است. سیروس و آزاد عباسی، هر کدام به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ١٠ ماه، بابت اتهام «برهم زدن نظم عمومی» به ١٨ ماه و به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به ۴٨ ماه زندان محکوم شده‌اند. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چهار سال از این حکم برای هر کدام از این شهروندان قابل‌اجرا است.

بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده در «بانک داده اطلس زندان‌های ایران»، از ۲۶شهریور۱۴۰۱ و پس از آغاز اعتراضات سراسری که در پی کشته شدن «مهسا امینی» شروع شده است، تاکنون دست‌کم ۱۳۱۱ شهروند کُرد در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند. در دادگاه‌های برگزار شده از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون نیز ۹۴ شهروند کُرد – با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و محاسبه آخرین حکم صادر شده در هر پرونده – مجموعا به ۱۶۷ سال و دو ماه زندان محکوم شده‌اند.