جواد احمدی یئکانلی

ژانویه 10, 2023

خیزش ۱۴۰۱؛ جواد احمدی یئکانلی به دو سال زندان محکوم شد

۲۰ دی ۱۴۰۱- جواد احمدی یئکانلی، شهروند ساکن خوی که همزمان با خیزش ۱۴۰۱ در این شهر بازداشت شده بود، به دو سال زندان محکوم شد. […]