حسین شادمانی، از شهروندان عرب ساکن ماهشهر، بازداشت شد

۲۷ فروردین ۹۹- حسین شادمانی، از شهروندان عرب ساکن ماهشهر توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد.

به گزارش اطلس زندانهای ایران، آقای شادمانی ۳۵ ساله، متاهل و داراى سه فرزند است. این شهروند عرب، ساکن کورها و شاغل در شرکت پتروشیمی اروند بوده و  امروز ۲۷  فروردین ماه ۱۳۹۹ در محل کارش توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. دلیل بازداشت و محل نگهدارى آقای شادمانی مشخص نیست.

به دنبال شورش ۱۱ فروردین زندان شیبان و کشته‌شدن تعدادی از زندانیان، بازداشت شهروندان نیز شدت گرفته‌است. یکشنبه ۲۴ فروردین نیز دو شهروند دیگر به نامهای علیرضا(فادی) کروشات ۲۹ ساله و ضیاء کروشات ٣٠ ساله نیز توسط مأموران امنیتی بازداشت شده‌بودند.