فعالان صنفی معلمان

جولای 26, 2023

تداوم سرکوب فعالان صنفی کُرد؛ بازداشت‌های خودسرانه، احکام فراقانونی و فشارهای امنیتی

۴ مرداد ۱۴۰۲- جمهوری اسلامی همزمان با روز جهانی کارگر در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، دور جدیدی از سرکوب و فشارهای امنیتی بر فعالین صنفی در ایران […]