پرونده ویژه

پرونده رجایی‌شهر


پس از انتقال اجباری و توام با خشونت زندانیان سیاسی از سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی‌شهر به سالن ۱۰ بند ۴ و اعمال محدودیت‌های جدید بر آن‌ها، تعدادی از این زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند

پرونده نصیرآباد


چند روز پس از ترور دو نفر از ساکنین روستاهای اطراف شهرستان سرباز در سیستان و بلوچستان، مامورین امنیتی تعداد زیادی از اهالی نصیرآباد را دستگیر کردند. گستردگی دامنه دستگیری‌ها، بازداشت‌های موقت اما چندساله، اظهارات متناقض و گاهی نامرتبط مسئولین امنیتی، قضایی و سیاسی استان و موارد متعدد نقض آیین دادرسی عادلانه موجب اعتراض زندانی‌ها و خانواده‌هایشان شده است


اطلس در جست‌وجوی زندانیان سیاسی 1920اطلس در جست‌وجوی زندانیان سیاسی 1920