مجید سواری، زندانی سیاسی عرب، پس از ۲۰ سال از زندان آزاد شد

۵ اسفند ۹۸- مجید سواری، از زندانیان سیاسی عرب که از سال ۱۳۷۹ زندانی بود، با پایان مدت محکومیت از زندان آزاد شد.

به گزارش اطلس زندانهای ایران، این زندانی عرب از زندان شیبان آزاد شد. او پیشتر به زندان درود تبعید شده بود اما چند روز قبل از آزادی و برای تکمیل مراحل اداری، به زندان شیبان منتقل شد. این زندانی عرب پیش از تبعید به زندان درود در زندان کارون اهواز محبوس بود. آقای سواری در سال ۱۳۷۹ دستگیر و در دادگاه بدوی به اتهام محاربه به ۲۰ سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال تقلیل پیدا کرد. اما دوباره ۵ سال دیگر به مدت حبس او اضافه شد. یک منبع آگاه در مورد دلیل این افزایش حکم به پژوهشگر اطلس گفت: «ایشان ١۵ سال حکم داشت ولی به علت غیبت در مرخصی مدت حبس او تمدید، و به مدت ۲۰ سال در زندان به سر برد»